Ystad trygghetsboende

Trygghetsboende

 

För att kunna söka en trygghetslägenhet ska den sökande ha fyllt 70 år. Lägenheten har så god tillgänglighet att man kan bo kvar även om man drabbas av funktionsnedsättning. En trygghetslägenhet kan sägas vara en boendeform mellan vanlig lägenhet och särskilt boende. Är du i behov av serviceinsats är det hemtjänsten eller motsvarande som kommer till dig.