71 Einar Olsson 1, Arboristen

Pär Leanders gata 2-40

Är en av fastiheterna i Ystads Trädgårdsstad, den gröna stadsdelen. Här väljer vi klimatsmarta och miljövänliga lösningar med dagvattenåtervinning, laddningsstolpar till elbilen, odlingsmöligheter och sopsortering för våra hyresgäster. Ystads Trädgårdsstad byggs på ett område som tidigare varit platsskola och en del av växterna som planterats genom åren kommer att bevaras i den nya stadsdelen. Arboristen är vår första etapp av tre och i den kommer det att uppföras 20 lägenheter med byggstart under 2018. Det kommer att finnas Öppet stadsnät som enda alternativ för TV, bredband och telefoni. Grundutbud för TV ingår inte i hyran.

Biplatser finns att hyra i området.